09:54 22/01/2008

2008, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về số thuê bao Internet

Thu Trà

Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc (CINIC) cho biết năm 2007 đã có 210 triệu người Trung Quốc sử dụng Internet

Xinhua ngày 21/1 dẫn báo cáo của Trung tâm Thông tin mạng Internet Trung Quốc (CINIC) cho biết năm 2007 đã có 210 triệu người Trung Quốc sử dụng Internet và đến đầu năm 2008, Trung Quốc sẽ trở thành nước có số người sử dụng mạng nhiều nhất trên thế giới.

Tỷ lệ người truy cập Internet ở Trung Quốc đã tăng lên 16% mặc dù vẫn còn thấp hơn mức trung bình 19,1% của thế giới. Ở Trung Quốc, Bắc Kinh là thành phố có tỷ lệ người truy cập Internet cao nhất, tới 46,6%, so với mức 45,8% của Thượng Hải.

Năm 2007, Trung Quốc có thêm 73 triệu người gia nhập cộng đồng cư dân mạng, trong đó có 29,17 triệu người ở nông thôn, chiếm 40%, đưa tổng số người sử dụng Interrnet ở nông thôn lên 52,62 triệu người tính đến cuối năm 2007, tăng 127,7% so với năm 2006.

Dự đoán năm 2008, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, trở thành nước đứng đầu thế giới về số lượng người sử dụng dịch vụ Internet. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng chỉ trong tháng 1/2008, Trung Quốc đã trở thành nước có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới.