09:18 03/01/2008

2010, FDI vào Nga sẽ đạt 51 tỷ USD

N.Hạnh

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Nga dự kiến sẽ tăng từ 41 tỷ USD năm 2007 lên đến 51 tỷ USD năm 2010

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Nga dự kiến sẽ tăng từ 41 tỷ USD năm 2007 lên đến 51 tỷ USD năm 2010.

Thứ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Nga Andrei Belousov cho biết như vậy. Đây là con số dự tính dựa trên những kết quả đạt được và các hoạt động chỉ đạo của chính phủ trong giai đoạn 2008-2010.

Để làm được điều này, Nga cần phát triển một thị trường mang tính cạnh tranh. Có nghĩa là giảm phần đóng góp của các công ty có mặt hàng độc quyền trong tổng GDP của cả nước từ mức 11% hiện nay xuống còn 8,5% vào cuối năm 2010.

Ngoài ra, năng suất lao động cũng phải tăng hơn 20%, nhằm giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 6% xuống còn 4% vào cuối năm 2010.

Đồng thời Nga cần phát triển hơn nữa các lĩnh vực kỹ thuật cao, đặc biệt lĩnh vực hàng không dân dụng, đóng tàu, kỹ thuật nguyên tử và không gian. Những lĩnh vực này có thể chiếm giữ khoảng 10% thị trường thế giới.