07:00 22/10/2020

25 gia tộc giàu nhất thế giới

Hoài Thu

Gia tộc sở hữu đế chế bán lẻ Walmart dẫn đầu danh sách này với tài sản hơn 200 tỷ USD

Theo thống kê của Bloomberg, 25 gia tộc giàu nhất thế giới sở hữu tổng tài sản 1.400 tỷ USD. Đây là khối tài sản được gây dựng và duy trì qua nhiều thế hệ.

25 gia tộc giàu nhất thế giới - Ảnh 1.