10:50 28/12/2018

3 nhóm vấn đề được Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo đánh giá trong 2019

Hà Vũ

"Tư duy của chúng ta không lỗi nhịp mà ngược lại đã đem lại cho chúng ta khả năng chủ động ứng phó", Thủ tướng nhấn mạnh

Hội nghị có sự tham dự của Tổng bí thư và Chủ tịch Quốc hội - Ảnh: Chinhphu.vn.
Hội nghị có sự tham dự của Tổng bí thư và Chủ tịch Quốc hội - Ảnh: Chinhphu.vn.

Phát biểu khai mạc hội nghị triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019 sáng 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm sau, ông sẽ trực tiếp chỉ đạo đánh giá ba nhóm vấn đề.

Một là các tư duy và hình thành chính sách phát triển do Chính phủ đề xuất. Những yếu kém cố hữu của nền kinh tế khó sửa, cách thức khắc phục những dự án thua lỗ kéo dài, trong đó, phải chỉ ra cho được những giá trị kế thừa và những bài học kinh nghiệm lớn cần tiếp tục được nhận thức và chỉnh đốn một cách nghiêm túc.

Hai là những khía cạnh quản trị của Chính phủ, những mục tiêu như Chính phủ điện tử, Chính phủ số, các giá trị kiến tạo phát triển, sự liêm chính… Theo Thủ tướng thì những vấn đề này khó đi vào thực tiễn nếu không cải cách những nguyên tắc và mô hình quản trị không còn phù hợp với thực tiễn.

Ba là đánh giá lại toàn bộ thực trạng và tiềm năng đích thực của các ngành kinh tế có tính chủ lực nhằm kiến tạo sức bật mới cho sự phát triển. 

"Ví dụ, riêng ngành xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam năm nay có thể đem lại cho kim ngạch tới gần 10 tỉ USD. Đây là lĩnh vực Việt Nam nằm trong top 5 các quốc gia xuất khẩu đồ nội thất toàn cầu…", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận, mặc dù những con số về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 là đáng khích lệ, song không có bất kỳ con số nào có thể đo lường và phản ánh đầy đủ mọi cố gắng của toàn bộ hệ thống chính trị trong mục tiêu đưa Việt Nam tiến nhanh trên con đường mang tên độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Trước đó, khi điểm lại kết quả của 2018, Thủ tướng nói: "Điều mà tôi muốn nhấn mạnh chính là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm của tất cả chúng ta trong việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước, từ công cuộc chống tham nhũng đến vấn đề bảo vệ môi trường, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, miền núi, dân tộc… chưa bao giờ lớn và sâu sắc như lúc này".

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội đã được Chính phủ thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả rất cụ thể. Mỗi thành quả đạt được là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Thủ tướng phát biểu: "Điều này thêm một lần nữa khẳng định con đường chúng ta chọn là đúng, tư duy của chúng ta không lỗi nhịp mà ngược lại đã đem lại cho chúng ta khả năng chủ động ứng phó cũng như dẫn động đến nền kinh tế Việt Nam vào những xu thế phát triển của khu vực và toàn cầu". 

"Đến những vùng khó khăn, xa xôi, chúng tôi thấy được ánh mắt, nụ cười của niềm tin của người dân, của người lãnh đạo và các loại hình doanh nghiệp".