4 hãng hàng không Việt Nam chậm, hủy hơn 40 nghìn chuyến bay năm 2018

Vietnam Airlines dẫn đầu tổng số chuyến bay đúng giờ trong năm với 114.446 chuyến...

Theo số liệu từ Cục Hàng không, có rất nhiều lý do khiến tình trạng chậm chuyến diễn ra như trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý điều hành bay, thời tiết, tàu bay về muộn...

Đào Hưng

08/01/2019 16:24

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu chậm, hủy chuyến của 4 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific và VASCO trong năm 2018.

Theo đó, tổng số chuyến bay khai thác trong năm vừa qua của 4 hãng hàng không là 296.516 chuyến bay, tăng 9% so với năm 2017.

Trong đó, số chuyến bay cất cánh đúng giờ là 256.884 chuyến; 39.632 chuyến chậm giờ và hủy 790 chuyến.

Cụ thể đối với từng hãng, Vietnam Airlines khai thác 128.236 chuyến, dẫn đầu với tổng số chuyến bay đúng giờ trong năm với 114.446 chuyến. Số chuyến chậm 13.790 chuyến, chiếm tỷ lệ 10,8% và hủy 274 chuyến.

VietJet Air khai thác 118.923 chuyến, trong đó có 18.746 chuyến bị chậm cùng với 146 chuyến phải hủy. Chậm và hủy chuyến chiếm 15,8%

Jetstar Pacific khai thác 35.833 chuyến thì có đến 6.636 chuyến chậm và 168 chuyến huỷ. Tỷ lệ chậm và huỷ chuyến của hãng này cũng cao nhất so với các hãng còn lại, là 18,5%.

Với tiêu chí số chuyến bay cất cánh đúng giờ, VASCO đứng đầu với 96,6%, tuy nhiên tổng số chuyến bay của VASCO rất thấp, chỉ 13.534 chuyến bay trong cả năm 2018.

Cũng theo số liệu từ Cục Hàng không, có rất nhiều lý do khiến tình trạng chậm chuyến diễn ra như trang thiết bị và dịch vụ tại cảng, quản lý điều hành bay, thời tiết, tàu bay về muộn...

Trong đó, chủ yếu là do tàu bay về muộn và do các hãng hàng không. Riêng lý do tàu bay về muộn chiếm 64,2% tỷ trọng chậm chuyến, lý do các hãng hàng không chiếm 19,5%.