10:12 22/05/2015

45 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

BTT, TET, BMP, VE4, NFC, HTI, VTB, VNF, TDN, HAH, TBC.... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Diễn biến giao dịch giá cổ phiếu VE4 - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giao dịch giá cổ phiếu VE4 - Nguồn: HNX.<br>
BTT, TET, BMP, VE4, NFC, HTI, VTB, VNF, TDN, HAH, TBC... thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (mã BTT-HOSE) trả cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2015.

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (mã TET-HNX) với tỉ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó, chi trả cổ tức năm 2014 (10%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền (10%). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2015.

* Ngày 10/6/2015, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2015.

* Ngày 29/6/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO4 (mã VE4-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2015.

* Ngày 29/5/2015, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/5/2015.

* Ngày 10/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (mã HTI-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015.

* Ngày 15/6/2015, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015.

* Ngày 4/6/2015, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (mã VNF-HNX) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015.

* Ngày 8/6/2015, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin (mã TDN-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015.

* Ngày 10/6/2015, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015.

* Ngày 18/6/2015, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ  phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015.

* Ngày 10/6/2015, Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên (mã HKP-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015.

* Ngày 5/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2015.

* Ngày 12/6/2015, Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (mã DHP-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.

* Ngày 25/6/2015, Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) chi trả cổ tức năm tài chính 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.

* Ngày 15/6/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.

* Ngày 4/6/2015, Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam (mã PGS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cp được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.

* Ngày 15/6/2015, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.

* Ngày 12/6/2015, Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.

* Ngày 3/6/2015, Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã L10-HOSE) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2015.

* Ngày 24/6/2015, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền  đợt 2/2014 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu  được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2015.

* Ngày 15/6/2015, Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 (mã C21-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 (đợt cuối) bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2015.

* Ngày 9/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 2.71%/cp (1 cổ phiếu được nhận 271 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2015.

* Ngày 10/6/2015, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) trả cổ tức lần 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2015.

* Ngày 10/6/2015, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2014 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2015.

* Ngày 18/6/2015, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 18/6/2015, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 12/6/2015, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (mã MDC-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 12/6/2015, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 2/7/2015, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (mã QTC-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 19%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 10/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 10/2014/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã HAP-HOSE) trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 30/6/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 19/6/2015, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2015.

* Ngày 22/6/2015, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) chi trả cổ tức đợt 03/2014 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 15/6/2015, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (mã TNC-HOSE) trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 26/6/2015, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 18/6/2015, Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (mã TYA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cp (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 26/6/2015, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ  (mã CPC-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2014 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 15/6/2015, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (mã TV3-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 17%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 17/6/2015, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 40%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 18/6/2015, Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 15/6/2015, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (mã DXP-HNX) thanh toán cổ tức lần 2/2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.

* Ngày 16/6/2015, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã HTL-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2014 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2015.