16:06 13/08/2016

47 tỷ USD lợi nhuận Việt Nam thu từ Vietsovpetro trong 35 năm

Hà Đan

Năm 2016, dự kiến lợi nhuận của phía Việt Nam trong liên doanh Vietsovpetro là 129 triệu USD

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro được thành lập cách đây 35 năm.
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro được thành lập cách đây 35 năm.
Tại kỳ họp lần thứ 46 của Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vừa qua, hai bên đã cụ thể hoá chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2016.

Theo đó, sản lượng khai thác của liên doanh này trong năm 2016 vào khoảng 5.040 nghìn tấn dầu. Với giá dầu trung bình 45 USD/thùng, doanh thu bán dầu cả năm dự kiến ở mức 1,7 tỷ USD, kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến trên 700 triệu USD, lợi nhuận phía Việt Nam gần 129 triệu USD và lợi nhuận phía Nga là 124 triệu USD.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2016, Vietsovpetro đã khai thác được 2.539,9 nghìn tấn dầu, bằng 100,03% kế hoạch khai thác. 

Cùng với dầu thô, Vietsovpetro đã cung cấp vào bờ 906 triệu mét khối khí, đạt 143,3% kế hoạch.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được thành lập cách đây 35 năm (1981) và đến nay đã hoàn thành thi công 91 giếng khoan tìm kiếm thăm dò và 452 giếng khai thác với tổng cộng hơn 2.180 nghìn mét khoan.

Tính chung 35 năm, Vietsovpetro đã khai thác trên 220 triệu tấn dầu thô, chiếm tỷ trọng 62% sản lượng khai thác toàn ngành dầu khí Việt Nam. 

Tổng doanh thu bán dầu thô đạt trên 74 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận của phía Việt Nam gần 47 tỷ USD, lợi nhuận phía Nga đạt 11 tỷ USD.

Ngoài ra, từ khi thành lập đến nay, Vietsovpetro cũng đã cung cấp vào bờ trên 30 tỷ mét khối khí.