08:45 16/12/2010

5 năm tiết kiệm trên 4 tỷ kWh điện

Nguyễn Mạnh

Từ 2006 - 2010, sản lượng điện tiết kiệm của các tỉnh, thành phố bằng khoảng 1,4% tổng lượng điện thương phẩm

Hiện nay người dân quen dần và chọn mua bóng đèn compact để tiết kiệm điện - Ảnh: HTD
Hiện nay người dân quen dần và chọn mua bóng đèn compact để tiết kiệm điện - Ảnh: HTD
Tại hội nghị “Tổng kết Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010” do Bộ Công Thương tổ chức ngày 15/12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chánh Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, 5 năm qua, cả nước đã tiết kiệm được trên 4 tỷ kWh.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, nhiều chương trình tiết kiệm điện đã được triển khai như: tiết kiệm điện tại công sở, trong sản xuất kinh doanh điện, trong sản xuất công nghiệp, chương trình phổ biến trang thiết bị tiết kiện năng lượng như: bóng đèn compact, balats điện tử, quạt điện... Do đó, mỗi năm tiết kiệm được hơn 1 tỷ kWh điện, chiếm 1% trong tổng sản lượng điện thương phẩm trung bình mỗi năm (khoảng 80 tỷ kWh). Tuy nhiên, đây mới là kết quả bước đầu và còn khiêm tốn (mục tiêu đề ra là 3%).

Ông Nguyễn Đình Hiệp cho biết, trong giai đoạn 2006 - 2010, sản lượng điện tiết kiệm của các tỉnh, thành phố đã bằng khoảng 1,4% tổng lượng điện thương phẩm, tập trung vào lĩnh vực cơ quan công sở khối hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt - dịch vụ. Riêng năm 2010, tổng số điện tiết kiệm đạt 1,184 tỷ KWh, tăng 42% so với kế hoạch.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Tiến Long cho hay, theo đánh giá sơ bộ giai đoạn 2006-2010, Hà Nội đã tiết kiệm được khoảng 400 triệu kWh, tương đương với tiết kiệm chi phí điện năng gần 450 tỷ đồng. Đây là kết quả của quá trình nâng cao nhận thức trong các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể để sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng tới nền kinh tế “xanh” thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, tại hội nghị, nhiều đại biểu đã chỉ rõ rằng, hiện nay, công nghiệp và xây dựng hiện là lĩnh vực có tiềm năng tiết kiệm điện lớn nhưng chưa thực hiện hiệu quả, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nguyên do là phần lớn các doanh nghiệp đang sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng, nhận thức của chủ doanh nghiệp còn hạn chế; kinh phí và vốn đầu tư để thay thế, cải tiến về công nghệ là vấn đề khó khăn và cần có thời gian

Để đảm bảo việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác đối với từng đối tượng sử dụng điện, theo Bộ Công Thương, trước năm 2011 cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; trong đó có việc xây dựng, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các tiêu chuẩn, quy chuẩn và văn bản hướng dẫn đối với các nhóm khách hàng công nghiệp trọng điểm, tòa nhà thương mại, trang thiết bị sử dụng năng lượng... xây dựng và áp dụng giá năng lượng phù hợp để thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng.

Cùng với việc đề nghị điều chỉnh Chỉ thị 19 đã được ban hành từ năm 2005 cho phù hợp với tình hình hiện nay, Bộ Công Thương yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của địa phương, coi tiết kiệm năng lượng và trách nhiệm và nghĩa vụ, gắn với chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các Tập đoàn kinh tế cũng cần chủ động, tích cực triển khai các chương trình tiết kiệm điện nhằm giảm suất tiêu hao trên đơn vị sản phẩm, đặc biệt chú trọng đối với một số lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng như thép, xi măng, khai thác khoáng sản, đóng tàu, hóa chất....

Riêng đối với thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Long cho biết, Sở Công Thương sẽ tập trung vào 3 mục tiêu, đó là: đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm điện; đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, phong trào cuộc vận động Hộ tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố; tiếp tục Chương trình quản lý nhu cầu sử dụng điện, tiết kiệm điện trong các cơ quan hành chính, đơn vị công lập...

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên Sở Công Thương Hà Nội đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm trình cấp thẩm quyền ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn, thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó có chế tài xử phạt các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện; tăng cường hỗ trợ cho thành phố triển khai phong trào cuộc vận động “Hộ gia đình tiết kiệm điện”, tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước...; tiếp tục hỗ trợ cho thành phố nâng cao nguồn lực tổ chức, triển khai việc thực hiện tiết kiệm điện từ cơ sở tiêu thụ điện; đảm bảo cấp đủ điện cho thành phố để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.