09:20 26/10/2017

5 phương án cơ cấu lại ngân hàng được kiểm soát đặc biệt

Nguyên Vũ

Các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phân chia lại thống nhất, rõ ràng hơn

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật.

Các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã được phân chia lại thống nhất, rõ ràng hơn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội báo cáo trước phiên thảo luận về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, sáng 26/10.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, quá trình thảo luận có ý kiến đề nghị cần kết cấu lại các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để phân tách rõ nhóm phương án phục hồi và nhóm phương án xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không có khả năng phục hồi như giải thể, phá sản, chuyển giao bắt buộc cho đồng bộ và khả thi khi triển khai.

Ý kiến này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, dự thảo luật mới nhất đã được chỉnh lý theo hướng phân chia lại các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được thống nhất, rõ ràng hơn. Theo đó, phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bao gồm: phương án phục hồi; phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, cổ phần đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; phương án giải thể; phương án chuyển giao bắt buộc và phương án phá sản.

Theo dự thảo luật, phương án phục hồi là phương án áp dụng các biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến đặt vào kiểm soát đặc biệt.

 Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp là phương án áp dụng khi có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

 Phương án chuyển giao bắt buộc là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác nhận chuyển giao.

Giải trình về phương án phục hồi, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, có ý kiến cho rằng quy định về trách nhiệm xây dựng phương án phục hồi là của cả tổ chức  tín dụng  được kiểm soát đặc biệt và việc hoàn thiện phương án được giao cho Ban kiểm soát đặc biệt là chưa rõ để xác định đối tượng chịu trách nhiệm đối với phương án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung quy định tại dự thảo luật. Theo đó, trách nhiệm đối với phương án của tổ chức tín dụng và ban kiểm soát đặc biệt đã được tách bạch. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm xây dựng phương án phục hồi, Ban kiểm soát đặc biệt có trách nhiệm đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi, trình Ngân hàng Nhà nước.

Ý kiến đề nghị quy định theo hướng phương án phục hồi được áp dụng trước khi áp dụng một trong các phương án cơ cấu lại khác cũng được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải tình.

Cụ thể là trên cơ sở đánh giá thực trạng tổng thể của từng tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước hoặc Chính phủ theo thẩm quyền sẽ quyết định áp dụng 1 trong 5 phương án cơ cấu lại, khi không thể xây dựng phương án phục hồi mới áp dụng phương án khác để bảo đảm chủ động và phù hợp với thực tiễn. Dự thảo luật không quy định bắt buộc phải áp dụng phương án phục hồi trước khi áp dụng các phương án cơ cấu lại khác.

Có ý kiến đề nghị quy định rõ thời hạn tối đa áp dụng phương án phục hồi ngay trong luật, trên cơ sở đó tùy tính chất của từng trường hợp cụ thể Ngân hàng Nhà nước hoặc Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định thời hạn hoặc gia hạn thời hạn cụ thể. bổ sung quy định về lộ trình và thời gian thực hiện phương án phục hồi nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chủ động hơn trong quá trình phục hồi kinh doanh của đơn vị.

Báo cáo giải trình nêu rõ, lộ trình và thời gian thực hiện phương án phục hồi đối với mỗi tổ chức tín dụng sẽ khác nhau và thuộc nội dung trong phương án phục phồi được duyệt, phụ thuộc thực trạng và hiệu quả triển khai phương án của từng tổ chức tín dụng. Do vậy không quy định cứng về thời hạn, thời gian áp dụng phương án phục hồi trong luật.

Ngoài nội dung trên, tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tiếp thu, bỏ quy định về miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.