11:27 13/07/2017

6 start-up triệu đô của các doanh nhân tuổi "teen"

Kim Tuyến

Trang MSN giới thiệu các công ty khởi nghiệp kiếm bộn tiền của các "doanh nhân" vẫn còn đang đi học

Nick D'Aloisio đã thành lập công ty đầu tiên của mình vào năm 2011 khi mới ở tuổi 16. <br>
Nick D'Aloisio đã thành lập công ty đầu tiên của mình vào năm 2011 khi mới ở tuổi 16. <br>