07:04 18/08/2014

6 tháng, HAGL báo lãi 684 tỷ đồng

Hà Anh

HAG báo lãi sau thuế quý 2 đạt 286 tỷ, giảm 14% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 684 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố kết quả hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2 đạt 698 tỷ đồng, tăng 5 tỷ so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 307 tỷ, lãi sau thuế đạt 286 tỷ, giảm 14% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng năm 2014, doanh thu thuần của HAG đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 706 tỷ và sau thuế đạt 684 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% và 50% so với cùng kỳ.

HAGL cho biết, doanh thu tăng chủ yếu là do doanh thu từ các sản phẩm của ngành nông nghiệp như mía đường, cao su không có biến động lớn, nhưng công ty phát sinh ra doanh thu sản phẩm mới đạt 114 tỷ đồng từ bắp. Doanh thu từ các sản phẩm của ngành đã tái cấu trúc có sự biến động lớn, như doanh thu từ bán điện giảm 73 tỷ so với cùng kỳ và doanh thu từ bán căn hộ trong kỳ giảm 22 tỷ so với cùng kỳ. Mặt khác, doanh thu từ khoáng sản trong kỳ giảm 36 tỷ so với cùng kỳ do ngành khoáng sản đang thu hẹp quy mô.

Tính đến ngày 30/6, vốn chủ sở hữu HAGL tăng 807 tỷ so với hồi cuối năm đạt 13.660 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 633 tỷ lên 2.601 tỷ đồng.

Cũng tính đến 30/6, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HAGL là 11.798 tỷ đồng. Trong đó có hơn 6.800 tỷ đồng là chi phí trồng cao su và cọ dầu; chi phí đầu tư cho dự án HAGL Myanmar đạt gần 2.000 tỷ đồng và đầu tư vào các nhà máy thủy điện đạt hơn 1.400 tỷ đồng.