11:17 28/07/2009

7 tháng, hơn 10 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam

Anh Quân

Tính đến 20/7, cả nước đã thu hút được 10,118 tỷ USD vốn FDI, chỉ bằng 18,8% so với cùng kỳ năm 2008

Tính chung trong 7 tháng qua, cả nước đã thu hút được 385 dự án mới với tổng vốn đạt 5,429 tỷ USD, chỉ bằng 11% cùng kỳ năm 2008.
Tính chung trong 7 tháng qua, cả nước đã thu hút được 385 dự án mới với tổng vốn đạt 5,429 tỷ USD, chỉ bằng 11% cùng kỳ năm 2008.
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu Tư), tính đến 20/7, cả nước đã thu hút được 10,118 tỷ USD vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam, chỉ bằng 18,8% so với cùng kỳ năm 2008.

Như vậy, trong tháng 7/2009, cả nước đã thu hút mới được thêm khoảng 1,2 tỷ USD.

Cụ thể, về vốn đăng ký cấp mới, trong tháng 7/2009, cả nước đã thu hút 79 dự án với tổng giá trị vốn đăng ký cấp mới đạt trên 700 triệu USD. Tính chung trong 7 tháng qua, cả nước đã thu hút được 385 dự án mới với tổng vốn đạt 5,429 tỷ USD, chỉ bằng 11% cùng kỳ năm 2008.

Tuy nhiên, vốn đăng ký tăng thêm của 125 lượt dự án trong vòng 7 tháng qua tổng trị giá 4,689 tỷ USD, đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước (riêng tháng 7/2009 đã thu hút 37 dự án với tổng vốn tăng thêm đạt gần 500 triệu USD).

Vốn FDI thực hiện tính đến 20/7 là 4,6 tỷ USD, bằng 77,5% so với cùng kỳ năm trước. Có nghĩa là trong tháng 7/2009, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 600 triệu USD vốn FDI.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cũng nhận định: “So với mục tiêu giải ngân 8 tỷ USD năm 2009, nhìn chung các dự án FDI đang triển khai vẫn phù hợp với tiến độ dự kiến”.

Cũng bản báo cáo này cho biết, xuất khẩu kể cả dầu thô của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng qua đạt 15,943 tỷ USD, bằng 79,2% so với cùng kỳ. So với kim ngạch nhập khẩu của khối này là 12,688 tỷ USD (cũng chỉ bằng 77,1% cùng kỳ), khối này xuất siêu 3,255 tỷ USD.

Nếu không kể dầu thô, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng qua chỉ đạt 12,240 tỷ USD. Và khối này nhập siêu tới 448 triệu USD.