11:05 01/05/2021

7 trường đại học cho sinh viên nghỉ học chống dịch Covid-19

Thanh Xuân

Nhiều trường đại học trên cả nước quyết định cho sinh viên nghỉ học tập trung sau lễ 30/4, 1/5 và chuyển sang học online...

Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ học sau kỳ nghỉ lễ
Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ học sau kỳ nghỉ lễ

Sau 2 trường đại học (Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã  gửi  thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học sau kỳ nghỉ lễ  1/5, đến nay đã có thêm 5 trường đại học khác cũng yêu cầu sinh viên  chuyển sang học online.

Cụ thể, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sinh viên các lớp lý thuyết chuyển sang học online từ 4/5 - 9/5. Những lớp thực hành và sinh viên làm đề tài tốt nghiệp vẫn đến trường nhưng phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách và “5K” của Bộ Y tế. Hiện trường này có 1 sinh viên trong trường thuộc diện F1, nhiều sinh viên đang thuộc diện F2.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ triển khai giảng dạy, học tập trực tuyến từ ngày 4/5 đến ngày 8/5. Học kỳ II năm 2020 – 2021 được kéo dài đến hết ngày 27/5. Việc điều chỉnh này khiến lịch thi cuối học kỳ sẽ bắt đầu từ ngày 28/5. Sinh viên sẽ nhận được thông báo chi tiết về lịch thi trước ngày 8/5;

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội yêu cầu sinh viên không đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo mới;

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội quyết định hoãn tập trung sinh viên khóa 7, 8, 9 sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sinh viên, giảng viên sẽ chuyển sang dạy và học trực tuyến từ ngày 4/5 đến hết ngày 8/5 theo thời khóa biểu hiện tại;

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), học trực tuyến kể từ ngày 4/5 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Đối với các học phần theo tiến trình 10 tuần và 7 tuần đầu đã được công bố, nhà trường sẽ thông báo sau.