12:02 07/07/2017

7 tỷ phú tính không cho con thừa kế gia sản

Kim Tuyến

Là những người giàu nhất thế giới, 7 tỷ phú này dự tính sẽ không để lại gia sản cho con cái

Nhà đồng sáng 
lập, giám đốc điều hành (CEO) của Facebook, Mark Zuckerberg, tuyên bố sẽ không để lại khối tài sản tỷ USD cho con - Ảnh: Getty Images.<br>
Nhà đồng sáng lập, giám đốc điều hành (CEO) của Facebook, Mark Zuckerberg, tuyên bố sẽ không để lại khối tài sản tỷ USD cho con - Ảnh: Getty Images.<br>