11:38 04/10/2011

9 tháng, EVN rót gần 40 nghìn tỷ đồng vào các dự án

Bảo Anh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh tháng 9 và 9 tháng của năm 2011

Từ nay đến cuối năm, EVN cho biết sẽ huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí và điện mua của Trung Quốc.
Từ nay đến cuối năm, EVN cho biết sẽ huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí và điện mua của Trung Quốc.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố kết quả sản xuất, kinh doanh tháng 9 và 9 tháng của năm 2011.

Theo đó, tổng giá trị khối lượng đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm của EVN đạt 39.048 tỷ đồng, trong đó đầu tư thuần là 24.629 tỷ đồng, trả nợ gốc, lãi vay và góp vốn đầu tư các dự án nguồn điện là 14.419 tỷ đồng.  

Từ nay đến cuối năm, EVN cho biết sẽ huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí và điện mua của Trung Quốc.

Số liệu lũy kế 9 tháng của EVN cho thấy, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 81,154 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2010.

Điện sản xuất và mua của EVN trong 9 tháng đầu năm 2011 ước đạt 79,335 tỷ kWh, trong đó điện sản xuất là 37,343 tỷ kWh, tăng 12,49%, điện mua là 41,992 tỷ kWh, tăng 7,67%.

Sản lượng điện thương phẩm ước thực hiện 70,228 tỷ kWh, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó điện cấp cho công nghiệp - xây dựng tăng 13,67%, cho thương mại - dịch vụ tăng 9,95%, cho quản lý tiêu dùng dân cư tăng 6,98% so với cùng kỳ năm 2010.