14:03 28/09/2009

9 tháng, giải ngân vốn ODA bằng 90% kế hoạch năm

Anh Quân

Tháng 9/2009 ghi nhận nhiều dự án giá trị lớn được thông qua tại các hiệp định ODA

Theo số liệu báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 9/2009 ghi nhận nhiều dự án giá trị lớn được thông qua tại các hiệp định ODA.

Lớn nhất là dự án nâng cấp đô thị trị giá 160 triệu USD, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Tiếp đến là dự án phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo mạng lưới điện cho các vùng sâu, vùng xa trị giá 151 triệu USD, sử dụng vốn nay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

Với nguồn viện trợ không hoàn lại, lớn nhất là dự án tăng cường quản lý hải quan tại cảng Hải Phòng trị giá 9,2 triệu USD, do Nhật Bản tài trợ.

Như vậy, lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/9, tổng giá trị vốn ODA được ký kết thông qua các hiệp định với nhà tài trợ đạt 3,23 tỷ USD, trong đó vốn vay đạt hơn 3,12 tỷ USD, vốn viện trợ không hoàn lại đạt trên 113 triệu USD.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân vốn ODA 9 tháng đầu năm 2009 ước đạt 1,7 tỷ USD, trong đó vốn vay đạt 1,54 tỷ USD, vốn viện trợ không hoàn lại đạt 179 triệu USD, bằng 90% kế hoạch cả năm 2009.

Riêng nhóm 6 ngân hàng phát triển, bao gồm ADB, AFD, JICA, KOEXIM, KFW và WB, tổng vốn ODA giải ngân đạt khoảng 1,37 tỷ USD, chiếm 79,6% tổng giá trị giải ngân nguồn vốn này.