22:27 10/12/2008

ABBank đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận ABBank đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Hoạt động giao dịch tại ABBank - Ảnh: Việt Tuấn.
Hoạt động giao dịch tại ABBank - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngày 9/12/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Theo đó, ABBank đủ điều kiện hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối như huy động vốn, cho vay bằng ngoại tệ dưới các hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; thanh toán bằng ngoại tệ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam theo luật định; tiếp nhận và chi trả kiều hối...

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã xác nhận ABBank đã đăng ký cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế.

ABBank có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.