07:32 07/05/2013

ACB lãi hợp nhất 307 tỷ đồng trong quý 1

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 395 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 307 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu ACB trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2013.

Theo đó, trong quý 1, thu nhập lãi thuần của ACB đạt gần 1.232 tỷ đồng; Hoạt động từ dịch vụ đạt lãi thuần đạt 171 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt gần 30 tỷ; Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ACB đạt lãi gần 50 tỷ đồng; Thu nhập từ cổ tức góp vốn, mua cổ đạt hơn 45 tỷ đồng; Hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng của ACB lỗ gần 84 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro của ACB đạt gần 597 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tăng gần mạnh từ 119,466 tỷ đồng của quý 1/2012 lên 202,015 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 395 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 307 tỷ đồng.

ACB cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1/2013 so với quý /2012 giảm 530,175 tỷ đồng là do số dư nợ xấu tăng, làm cho thu nhập lãi thuần quý 1/2013 so với quý 1/2012 giảm 379,861 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 1/2013 so với quý 1/2012 tăng 82,549 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/1/2013, tổng tài sản của ACB đạt 175.910 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 107.140 tỷ đồng.