ACB tính phát hành riêng lẻ 5.500 tỷ đồng trái phiếu

Mục đích phát hành trái phiếu lần này là nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn...

Cổ phiếu ACB đang có xu hướng đi ngang quanh vùng giá 29.500 đồng.

Đào Hưng

23/05/2019 20:19

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vừa thông qua thương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2019.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành qua 5 đợt là 5.500 trái phiếu, mệnh giá mỗi trái phiếu 1 tỷ đồng, tương đương tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.500 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Lãi suất trái phiếu cố định. Mức lãi suất cụ thể tuỳ theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng giám đốc quyết định, tối đa 6,75%/năm đối với kỳ hạn 3 năm và 6,7% đối với kỳ hạn 2 năm. Lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành.

ACB cho biết mục đích phát hành trái phiếu lần này là nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động của ngân hàng, phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Trước đó, Hội đồng quan trị ACB cũng phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 trong năm 2019 với tổng mệnh giá phát hành 2.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản ACB đạt 329.000 tỷ, tăng thêm 16% so với cuối năm 2017. Quy mô vốn huy động đạt 270.000 tỷ đồng, tăng 12% và hoàn thành 95% kế hoạch. Dư nợ tín dụng đạt 231.000 tỷ, tăng trưởng 16%, tín dụng bán lẻ tăng mạnh 20%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2018 của ACB sau trích lập dự phòng đạt 6.389 tỷ, trong đó thu nhập lãi tăng 23%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ được duy trì ở mức 0,73%.

Với kết quả này và tình hình năm 2019, ACB đặt mục tiêu năm nay với tổng tài sản tăng 15%; tín dụng tăng 13%; tiền gửi khách hàng tăng 15%; nợ xấu dưới 2% và lợi nhuận trước thuế tập đoàn khoảng 7.279 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 13%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ACB đang có xu hướng đi ngang quanh vùng giá 29.500 đồng. Vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 36.791 tỷ đồng.