16:41 12/05/2010

ACC trả cổ tức 35%, ACE trả cổ tức 10% bằng tiền

Huyền Thương

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của ACC và ACE

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, 18/5/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 20/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (mã ACC) và Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (mã ACE).

Theo đó, ngày 8/6, ACC sẽ trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (3.500 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, D3CN đường N17, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong khi đó, ngày 14/6, ACE sẽ trả cổ tức đợt cuối năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, quốc lộ 91, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, An Giang kể từ ngày 14/6/2010.