23:01 02/02/2010

ADB cho Việt Nam vay 45 triệu USD

Anh Quân

ADB và Chính phủ Việt Nam vừa ký hiệp định cho vay trị giá 45 triệu USD cho Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn miền Trung

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn miền Trung sẽ cung cấp nước sạch và trang thiết bị vệ sinh cho 350 nghìn người ở 6 tỉnh ven biển miền Trung - Ảnh minh họa.
Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn miền Trung sẽ cung cấp nước sạch và trang thiết bị vệ sinh cho 350 nghìn người ở 6 tỉnh ven biển miền Trung - Ảnh minh họa.
Ngày 2/2, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết hiệp định cho vay trị giá 45 triệu USD cho Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn miền Trung.

Theo nguồn tin từ ADB, khoản cho vay được trích từ Quỹ Phát triển châu Á, chiếm 90% tổng chi phí của Dự án trị giá 50 triệu USD này, có kỳ hạn 32 năm, trong đó có 8 năm ân hạn.

Chính phủ Việt Nam và những người được hưởng lợi từ dự án đóng góp cho phần chi phí còn lại bằng tiền mặt hoặc hiện vật với tổng trị giá 5 triệu USD. Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện, sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2016.

Dự án sẽ cung cấp nước sạch và trang thiết bị vệ sinh cho 350 nghìn người ở 6 tỉnh ven biển miền Trung, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định - những tỉnh có tỷ lệ nghèo cao hơn mức trung bình quốc gia.

Những cộng đồng dân cư ở các tỉnh nằm trong dự án này sẽ tham gia toàn diện vào dự án với các khoản hỗ trợ không hoàn lại và khoản cho vay sẽ được cấp trực tiếp cho các hộ gia đình để xây nhà vệ sinh.

Các hộ nghèo sẽ được hỗ trợ bằng các khoản hỗ trợ không hoàn lại trong khi các khoản cho vay sẽ được cấp cho các hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo thông qua một quỹ quay vòng vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý.

Để nâng cao nhận thức về vệ sinh, các ủy ban cấp xã về cấp nước và vệ sinh môi trường sẽ được thành lập để hỗ trợ các hoạt động về thông tin và giáo dục, với ít nhất 40% thành viên là phụ nữ.