16:19 09/12/2016

ADB có kế hoạch mua lại ngân hàng yếu kém của Việt Nam

Minh Thuý

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xây dựng hệ thống hành chính quốc gia thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam.<br>
"Tôi xin tiết lộ với quý vị là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam cũng đang có kế hoạch mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) 2016, ngày 9/12.

Những định hướng lớn

Tại đây, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định quan điểm xây dựng hệ thống hành chính quốc gia thống nhất, hiệu lực, hiệu quả thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp - coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhất của nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông cũng nêu rõ các định hướng và giải pháp chủ yếu trong điều hành. Trong đó có những định hướng lớn liên quan đến xử lý nợ công, nợ xấu.

Định hướng đầu tiên được Thủ tướng đề cập là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tạo mọi thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh.

Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương, chuyên nghiệp. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu; giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính; xử lý nghiêm vi phạm.

Tiếp theo, Thủ tướng nêu rõ, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; trong đó chú trọng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch, đầu tư, kinh doanh; có các chính sách, giải pháp đột phá cho phát triển.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân là động lực của tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu năm 2017 đạt các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường kinh doanh bằng mức trung bình của ASEAN 4.

Tái cơ cấu kinh tế một cách thực chất, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh - coi đây là một trọng tâm của năm 2017.

Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên vốn cho phát triển hạ tầng trọng điểm, tạo sự lan tỏa và kết nối phát triển là định hướng thứ ba được Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng cho biết sẽ đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn theo cơ chế thị trường trong thực hiện kế hoạch 2016-2020. Thành lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ kéo dài, mất vốn chủ sở hữu mà không thể tháo gỡ được thì xem xét cho bán, phá sản theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai, minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng.

Tiếp tục cơ cấu

Theo Thủ tướng, nợ công ngày càng là một thách thức chính sách vĩ mô của Việt Nam.Cùng với việc huy động nguồn lực cho phát triển, Chính phủ chỉ đạo kiểm soát các dự án sử dụng vốn vay theo đúng mục đích, hiệu quả và trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh Chính phủ; chú trọng kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay về cho vay lại, bảo đảm khả năng tự trả nợ.

Trước các đối tác phát triển, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng khẳng định kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ của chính quyền địa phương, nợ đọng xây dựng cơ bản. Tiếp tục cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm chi phí vay vốn. Sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công, chiến lược và chương trình quản lý nợ công trung hạn.

Về việc xử lý nợ xấu, theo Thủ tướng, cũng hết sức quan trọng, nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng. Chính phủ đang tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là xử lý tài sản bảo đảm; nâng cao năng lực và cơ sở pháp lý của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC); phát triển thị trường mua bán nợ.

Yêu cầu các tổ chức tín dụng tự xử lý nợ xấu, gắn với cơ cấu lại nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm công khai minh bạch, tiếp cận chuẩn mực quốc tế, ông nói.

"Nhân dịp này, tôi muốn nêu vấn đề với Ngân hàng Thế giới, cụ thể là Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) giúp đỡ chúng tôi giải quyết vấn đề nợ xấu một cách thực chất. Tôi xin tiết lộ với quý vị là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam cũng đang có kế hoạch mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam, và có thể giới thiệu cho những đối tác khác, để hỗ trợ Việt Nam trong xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém, bị mua lại với giá 0 đồng", Thủ tướng cho biết.