08:21 30/05/2008

Anh khuyến khích tăng sản lượng dầu

Hoài Hương

Theo Reuters ngày 29/5, Chính phủ Anh vừa quyết định hạ mức đánh thuế dầu tại Biển Bắc

Theo Reuters ngày 29/5, Chính phủ Anh vừa quyết định hạ mức đánh thuế dầu tại Biển Bắc.

Đây là một trong những biện pháp đưa ra nhằm làm chậm lại mức độ giảm sản lượng dầu tại Biển Bắc trước tình hình giá xăng dầu trong nước gia tăng. Những thay đổi mức áp thuế dầu sẽ được áp dụng tại 30 mỏ dầu và Chính phủ Anh cho rằng việc giảm thuế này sẽ giúp tăng thêm được khoảng 20.000 thùng dầu được sản xuất tại Biển Bắc mỗi ngày.

Người phát ngôn dầu khí của Anh cũng cho biết, Thủ tướng Anh G.Brown và Bộ trưởng Tài chính A.Darling đang thảo luận các biện pháp nhằm giúp để tối đa hóa sản xuất tại Biển Bắc.

Ngành công nghiệp dầu khí Anh trong nhiều năm qua phàn nàn do mức đánh thuế cao đã làm cản trở những sáng kiến cho đầu tư trong môi trường hoạt động chi phí cao như hiện nay.

Cùng hướng tới mục tiêu như Chính phủ Anh còn có nhiều Chính phủ khác. Arập Xêút sẽ tăng thêm 300.000 thùng dầu/ngày vào tháng 6 tới lên 9,45 triệu thùng/ngày. Libi đặt mục tiêu tăng sản lượng lên 2 triệu thùng/ngày trong năm nay và 3 triệu thùng/ngày vào năm 2012.

Theo một quan chức cao cấp thuộc OPEC, 13 thành viên OPEC, đặc biệt là những nước sản xuất dầu chủ chốt ở vùng Vịnh đều ngỏ ý tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu thế giới được dự đoán sẽ tăng thêm khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày vào quý 3/2008.