Áp đảo doanh nghiệp nội, khối FDI tại Việt Nam xuất siêu kỷ lục 28,9 tỷ USD

Trong khi khối FDI xuất siêu kỷ lục thì khối doanh nghiệp nội lại nhập siêu lớn dẫn đến xuất siêu chung của cả nước đạt 19,5 tỷ USD...

Khối doanh nghiệp tư nhân trong nước vẫn ở vị thế nhập siêu, trong khi khối FDI xuất siêu rất mạnh

Bạch Dương

16/11/2020 21:25

Theo số liệu thống kê sơ bộ vừa mới công bố của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 10 đạt 51,58 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 27,26 tỷ USD, tăng 0,4% so với tháng trước (tương ứng tăng 96 triệu USD); nhập khẩu đạt 24,32 tỷ USD, tăng 0,5% (tương ứng tăng 116 triệu USD).

KHỐI FDI XUẤT SIÊU 28,9 TỶ USD

Trong 10 tháng/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 440,09 tỷ USD, tăng 2,7% với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 229,79 tỷ USD, tăng 5%, tương ứng tăng 10,85 tỷ USD và nhập khẩu đạt gần 210,3 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3%, tương ứng tăng 661 triệu USD.

Trong tháng 10, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,94 tỷ USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong 10 tháng/2020 đạt thặng dư gần 19,5 tỷ USD.

Áp đảo doanh nghiệp nội, khối FDI tại Việt Nam xuất siêu kỷ lục 28,9 tỷ USD - Ảnh 1.

Mức tăng tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng giai đoạn 2012-2020

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng đạt 35,78 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 10 tháng/2020 đạt 295,86 tỷ USD, tăng 7,4%, tương ứng tăng 20,49 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 19,97 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 10 tháng/2020 lên 162,39 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2020 đạt 15,81 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 10 tháng/2020 đạt 133,47 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2020 có mức thặng dư trị giá 4,17tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 10 tháng/2020 lên mức thặng dư trị giá 28,92 tỷ USD.

XUẤT KHẨU SANG MỸ TĂNG MẠNH NHẤT

Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2020, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 91,24 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2019, liên tục là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất.

Riêng với thị trường Mỹ, xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam đạt 62,36 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu đạt 11,4 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ 2019. 

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,2%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu trong 10 tháng/2020 với thị trường này đạt 282,49 tỷ USD, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó trị giá xuất khẩu là 113,31 tỷ USD, tăng nhẹ 1% và trị giá nhập khẩu là 169,18 tỷ USD, tăng 0,6%.

Riêng với thị trường Trung Quốc, Việt Nam xuất khẩu 37,9 tỷ USD hàng hoá, tăng 14,8% trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 65,6 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN giá trị xuất khẩu của Việt Nam đều giảm. 

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu: 52,69 tỷ USD, giảm 3,9%; châu Đại Dương: 8 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% và châu Phi: 5,67 tỷ USD, giảm 5,4% so với 10 tháng/2019.

Áp đảo doanh nghiệp nội, khối FDI tại Việt Nam xuất siêu kỷ lục 28,9 tỷ USD - Ảnh 2.

Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn trong 10 tháng năm 2020 và so với cùng kỳ năm 2019

GIÀY DÉP, DỆT MAY, ĐIỆN THOẠI...VẪN GIẢM

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng đạt 27,26 tỷ USD, tăng nhẹ 0,4% về số tương đối và tăng 96 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng 9. So với tháng trước, các mặt hàng tăng trong tháng là: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 213 triệu USD, tương ứng tăng 7,6%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 186 triệu USD, tương ứng tăng 3,6%; giày dép các loại tăng 146 triệu USD, tương ứng tăng 11,6%; gỗ & sản phẩm gỗ tăng 134 triệu USD, tương ứng tăng 11,7%...

Tính trong 10 tháng/2020 tổng trị giá xuất khẩu đạt 229,79 tỷ USD, tăng 5%, tương ứng tăng 10,85 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 7,33 tỷ USD, tương ứng tăng 25,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 6,39 tỷ USD, tương ứng tăng 43,3%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 1,21 tỷ USD, tương ứng tăng 14,1%; sắt thép các loại tăng 709 triệu USD, tương ứng tăng 20,4%; đá quý, kim loại quý & sản phẩm tăng 590 triệu USD, tương ứng tăng 30,2%...

Bên cạnh đó có một số nhóm hàng giảm mạnh như: hàng dệt may giảm 2,56 tỷ USD, tương ứng giảm 9,4%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,85 tỷ USD, tương ứng giảm 4,2%; giày dép các loại giảm 1,31 tỷ USD, tương ứng giảm 8,8%...

Nhập khẩu hàng hóa trong tháng là 24,32 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% về số tương đối, tương ứng tăng 116 triệu USD về số tuyệt đối so với tháng trước. Các mặt hàng có trị giá tăng so với tháng trước là: vải các loại tăng 122 triệu USD, tương ứng tăng 12,4%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 77 triệu USD, tương ứng tăng 4,1%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 62 triệu USD, tương ứng tăng 13,3%...

Tổng trị giá nhập khẩu trong 10 tháng/2020 tăng nhẹ 0,3%, tương ứng tăng 661 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 8,61 tỷ USD, tương ứng tăng 20,2%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 513 triệu USD, tương ứng tăng 9,6%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 436 triệu USD, tương ứng tăng 3,6%...