08:21 26/10/2011

Áp thuế xuất khẩu từ 3 - 5% đối với mặt hàng cao su

Y Nhung

Từ 8/12, thuế xuất khẩu áp dụng đối với mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 là 3 – 5%

Hiện nay, mủ cao su sơ chế của Việt Nam sản xuất ra chủ yếu vẫn là để xuất khẩu.
Hiện nay, mủ cao su sơ chế của Việt Nam sản xuất ra chủ yếu vẫn là để xuất khẩu.
3 - 5% là mức thuế xuất khẩu sẽ được áp dụng đối với một số mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 trong Biểu thuế xuất khẩu, theo Thông tư 145/2011/TT-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành.

Cụ thể, kể từ 8/12, mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa và mủ cao su của cao su ở dạng khác thuộc nhóm hàng cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea, các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (nhóm 40.01) sẽ có thuế suất thuế xuất khẩu là 3%.

Nhóm hàng cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải (nhóm 40.02) có phân nhóm cao su tổng hợp sẽ chịu mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%.
 
Cũng theo thông tư mới, nhóm hàng 40.05 gồm cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải chịu mức thuế suất thuế xuất khẩu là 3%.

Hiện nay, mủ cao su sơ chế của Việt Nam sản xuất ra chủ yếu vẫn là để xuất khẩu. Các nhà máy chế biến cao su trong nước mới chỉ tiêu thụ khoảng 18% sản lượng của cả nước.

Theo số liệu từ Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) 9 tháng qua, xuất khẩu cao su đạt 530 nghìn tấn, với trị giá 2,3 tỷ USD, tăng 3,3% về lượng và 61% về kim ngạch.