14:17 13/06/2011

APS có thể hủy phương án tăng vốn điều lệ lên 780 tỷ đồng

Mai Anh

APS lên kế hoạch hủy phương án tăng vốn điều lệ lên 780 tỷ đồng do thị trường chứng khoán không thuận lợi từ tháng 10/2010 đến nay

APS dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 12,57 tỷ đồng trong năm 2011
APS dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 12,57 tỷ đồng trong năm 2011
Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (mã APS-HNX) có tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 và hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 780 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng Quản trị APS thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 111,603 tỷ đồng; chi phí hoạt động đạt 99,03 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 12,57 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty tiếp tục định hướng lấy nguồn thu từ dịch vụ làm nền tảng cho sự phát triển bền vững công ty. Chọn thời điểm thích hợp để cơ cấu lại doanh mục tự doanh với mục tiêu là tổng danh mục tự doanh không quá 100 tỷ đồng; Nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tìm kiếm các đối tác chiến lược để nâng cao chất lượng nguồn vốn chủ sở hữu, nâng giá trị sổ sách của cổ phiếu công ty và đặc biệt học được các kinh nghiệm quản lý của đối tác...

Đáng chú ý là Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua việc hủy phương án phát hành tăng vốn điều lệ lên 780 tỷ đồng theo tỷ lệ 1:1 do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi từ tháng 10/2010 đến nay làm ảnh hưởng tới việc tăng vốn của công ty.

Được biết, doanh thu quý 1/2011 của APS đạt 28,7 tỷ đồng; doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh đạt 28,67 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 5,25 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,603 tỷ đồng.

Ngày 18/6 tới, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Tầng 2, Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.