18:16 07/04/2015

Bà Chu Thị Thanh Hà thôi chức Phó tổng giám đốc FPT

Hà Anh

FPT bổ nhiệm ông Uwe Schlager làm Giám đốc phụ trách M&A và ông Hoàng Việt Hà làm Giám đốc phụ trách hoạt động

Bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc để tập trung vào công tác lãnh đạo và quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này.<br>
Bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc để tập trung vào công tác lãnh đạo và quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này.<br>
Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, Hội đồng Quản trị FPT đã thông qua việc bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc để tập trung vào công tác lãnh đạo và quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này.

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Uwe Schlager, nguyên Giám đốc FPT Đức vào vị trí Giám đốc phụ trách mua bán - sáp nhập (M&A) và ông Hoàng Việt Hà - nguyên Giám đốc phụ trách hoạt động (COO) của Tập đoàn Bảo Việt - đảm nhiệm chức vụ COO của FPT, kể từ ngày 1/4/2015.

Sinh năm 1974, gia nhập FPT năm 1993, bà Hà giữ các vị trí Phó tổng giám đốc và sau đó Tổng giám đốc FPT Telecom trong giai đoạn từ 2003 - 2011. Được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc FPT từ năm 2011, bà từng có khoảng thời gian làm quyền Tổng giám đốc FPT khi tập đoàn có biến động về nhân sự cấp cao.

FPT Telecom hiện nay có hạ tầng viễn thông phủ rộng 59/63 tỉnh thành của Việt Nam. Năm 2015, công ty tiếp tục đẩy mạnh một số hướng phát triển chiến lược như quang hóa hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ truyền hình.

Như vậy, sau những thay đổi về nhân sự cấp cao nói trên, ban điều hành FPT hiện tại sẽ gồm ông Bùi Quang Ngọc - Tổng giám đốc, ông Nguyễn Thế Phương - Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính, ông Dương Dũng Triều - Phó tổng giám đốc phụ trách toàn cầu hóa, ông Nguyễn Khắc Thành - Phó tổng giám đốc phụ trách nguồn lực toàn cầu hóa, ông Nguyễn Lâm Phương - Giám đốc công nghệ (CTO), ông Uwe Schlager, Giám đốc M&A và ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc phụ trách hoạt động (COO).