08:30 27/07/2007

Baht giảm giá so với USD

Hoài Hương

Baht đã giảm giá so với USD do Chính phủ Thái Lan đã áp dụng một số biện pháp can thiệp

Người dân bình thường Thái Lan có thể mở tài khoản bằng USD với số tiền 100.000 USD.
Người dân bình thường Thái Lan có thể mở tài khoản bằng USD với số tiền 100.000 USD.
Theo Reuters, ngày 26/7, lúc mở cửa tại Bangkok, 1 USD đổi được 33,79 Baht. Ngày 17/7, 1 USD đổi được 33,33 Baht.

Baht đã giảm giá so với USD do Chính phủ Thái Lan đã áp dụng một số biện pháp đối với người dân và các công ty Thái Lan. Người dân bình thường có thể mở tài khoản bằng USD với số tiền 100.000 USD

Các công ty được phép giữ lại nguồn thu bằng ngoại tệ trong thời gian dài hơn; người dân có thể gửi 1 triệu USD/năm cho người thân ở nước ngoài, thay vì 100.000 USD/năm trước đây.

Mỗi người dân được chuyển khoảng 1 triệu USD/năm để mua tài sản ở nước ngoài. Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán có thể mua ngoại tệ phục vụ mục đích đầu tư trực tiếp lên tới 100 triệu USD/năm, gấp đôi mức 50 triệu USD/năm trước đây.