10:08 07/10/2019

Bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn phân biệt chính quy hay tại chức?

Nhật Dương

Văn bằng giáo dục đại học sẽ không phân biệt rõ ràng hình thức đào tạo chính quy hay tại chức

Bằng tốt nghiệp đại học có thể sẽ chỉ còn một tên gọi là bằng cử nhân. Ảnh minh họa.
Bằng tốt nghiệp đại học có thể sẽ chỉ còn một tên gọi là bằng cử nhân. Ảnh minh họa.

Đây là một trong những điểm mới tại dự thảo thông tư ban hành Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến.

Theo đó, văn bằng này đề cập nội dung chính ghi trên văn bẳng giáo dục đại học bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sỹ, bằng tiến sỹ và bằng tiến sỹ danh dự.

10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

Tiêu đề: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ).

Tên cơ sở giáo dục cấp văn bằng.

Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

Quốc tịch của người được cấp văn bằng.

Ngành đào tạo.

Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.

Họ, chữ đệm, tên, chức danh, chữ ký của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Ngoài những nội dung trên, cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư số 19/2011/TT-BGDĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học thì dự thảo thông tư này có nhiều điểm mới. Nếu được thông qua, trên bằng tốt nghiệp đại học sẽ không còn ghi xếp loại và phân biệt xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình.

Ngoài ra, quy định hiện hành có ghi rõ tên văn bằng tùy theo khối ngành đào tạo. Cụ thể, đối với ngành kỹ thuật là bằng kỹ sư, ngành kiến trúc là bằng kiến trúc sư, ngành y là bằng bác sỹ hoặc bằng cử nhân. Đối với ngành dược ghi bằng dược sỹ hoặc bằng cử nhân, đối với các ngành khoa học cơ bản, sư phạm, luật, kinh tế là bằng cử nhân. Riêng đối với các ngành còn lại ghi là bằng tốt nghiệp đại học.

Nhưng theo dự thảo mới, tới đây bằng tốt nghiệp đại học chỉ còn một tên gọi chung là bằng cử nhân.

Đáng chú ý, theo dự thảo này, văn bằng giáo dục đại học cũng sẽ không phân biệt rõ ràng hình thức đào tạo giữa chính quy với vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.