18:23 23/08/2012

Bắt đầu tổ chức sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước

Hoàng Vũ

Ngân hàng Nhà nước chính thức ra cơ chế tổ chức sản xuất vàng miếng để can thiệp cung - cầu vàng miếng trên thị trường

Quyết định 1623 tạo cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất vàng miếng nhằm bổ sung nguồn cung vàng miếng, can thiệp thị trường khi cần thiết.
Quyết định 1623 tạo cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất vàng miếng nhằm bổ sung nguồn cung vàng miếng, can thiệp thị trường khi cần thiết.
Thực hiện quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP, ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, liên quan đến hoạt động sản xuất vàng miếng, ngày 23/8/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc ban hành Quyết định 1623 là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất vàng miếng căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường.

Theo quyết định, Ngân hàng Nhà nước giao Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (SJC) gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước. Đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Tp.HCM, có uy tín, bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vàng miếng và chiếm trên 90% thị phần vàng miếng cả nước.

Do đó, để tiết kiệm chi phí của xã hội, Ngân hàng Nhà nước không thành lập bộ máy, nhập dây chuyền sản xuất thương hiệu vàng miếng mới mà sẽ sử dụng dây chuyền sản xuất và thương hiệu vàng miếng của SJC. SJC không được tiếp tục sản xuất vàng miếng mà chỉ được gia công vàng miếng SJC 99,99% cho Ngân hàng Nhà nước theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về hạn mức, thời điểm sản xuất và nguồn vàng nguyên liệu để tổ chức sản xuất vàng miếng và dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước.

Việc chuyển đổi từ cơ chế cấp phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp sang cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng là một thay đổi lớn. Để thực hiện hoạt động này, Ngân hàng Nhà nước đã làm việc với UBND Tp.HCM về việc giao SJC gia công vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, đàm phán, ký kết hợp đồng gia công vàng miếng với SJC và xây dựng các quy trình giám sát hoạt động gia công vàng miếng của công ty này cũng như quản lý khuôn sản xuất và máy dập vàng miếng để đảm bảo hoạt động này được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Quyết định 1623 tạo cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất vàng miếng nhằm bổ sung nguồn cung vàng miếng, can thiệp thị trường khi cần thiết cũng như cho phép thực hiện việc chuyển đổi vàng miếng khác sang vàng miếng SJC và gia công lại vàng miếng SJC móp méo, biến dạng.

Quyết định 1623 gồm 15 điều quy định về các nguyên tắc tổ chức sản xuất vàng miếng, nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, quy trình gia công vàng miếng tương ứng với từng loại vàng nguyên liệu. Quyết định cũng quy định về cơ chế Ngân hàng Nhà nước quản lý khuôn và máy dập vàng miếng, cơ chế quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động gia công vàng miếng và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các đơn vị thuộc trong việc quản lý hoạt động gia công vàng miếng của SJC nhằm đảm bảo hoạt động này được thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trên cơ sở chi phí gia công, thuế áp dụng và lợi nhuận dự tính, mức phí gia công vàng miếng SJC trong giai đoạn hiện nay là 50.000 đồng/lượng.

Trong ngày 23/8/2012, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư 24/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Thống đốc sẽ xem xét, cho phép việc vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số tổ chức tín dụng trong trường hợp đặc biệt để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Quyết định 1623 và Thông tư 24 có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2012.