10:28 08/01/2012

Bất động sản đang là thị trường vướng mắc nhất

Bảo Anh

Bất động sản vẫn đang là thị trường vướng mắc nhất, trong khi đó Bộ Xây dựng lại tỏ ra lúng túng trong quản lý

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm đến chất lượng công trình xây dựng.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm đến chất lượng công trình xây dựng.
“Tôi thấy thị trường bất động sản hiện đang là thị trường vướng mắc nhất, Bộ Xây dựng lại đang lúng túng, trong khi đây là động lực để phát triển kinh tế thị trường”,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi tổng kết công tác năm 2011, triển khai kế hoạch năm 2012 của Bộ Xây dựng, sáng 6/1.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của Bô, ngành xây dựng, Thủ tướng nhìn nhận, năm 2011, tuy cả nước khó khăn nhưng dưới sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng, người dân... ngành xây dựng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể là cả nước đã xây dựng 160.000 căn hộ cho người nghèo, triển khai tốt chương trình nhà ở cho người dân vùng ngập lũ, người chết giảm 82% so với 10 năm trước, nhà bị ngập giảm 83%, so với 10 năm trước, nhà ở cho đồng bào nghèo, vùng ngập lũ, nhà ở xã hội ở đô thị, bắt đầu đã có tín hiệu tốt.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, một trong những trở ngại của ngành, Bộ Xây dựng hiện nay là vấn đề quản lý thị trường bất động sản. Dù Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng phải hoàn thiện các định chế của thị trường, phải đồng bộ trong một chỉnh thể thống nhất, song đến thời điểm này, theo Thủ tướng, đây vẫn đang là thị trường vướng mắc nhất, trong khi đó Bộ lại tỏ ra lúng túng trong việc đưa ra quan điểm phát triển thị trường bất động sản như thế nào, mục tiêu phát triển ra sao, gắn với các thị trường khác thế nào để thúc đẩy tăng trưởng...

Thủ tướng yêu cầu Bộ phải dành thời gian, nghiên cứu chiến lược phát triển, thống nhất từ nhận thức quan điểm phát triển đến mục tiêu giải pháp...

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, ngoài những vấn đề mang tính “đầu đề” trên, Bộ còn nhiều việc phải làm quyết liệt, bởi thị trường bất động sản mà lùng nhùng thế này, theo Thủ tướng là không ổn trong nền kinh tế thị trường.

Liên quan đến nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ phải thống nhất cao, đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch về xây dựng đô thị...

Cần sớm khắc phục tình trạng quy hoạch một đường làm một nẻo, tùy tiện không theo quy hoạch. Trong năm 2012 và các năm tới phải đặt quy hoạch lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ phải đặt biệt quan tâm vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả, an toàn của công trình xây dựng; phải rà soát, đánh giá lại cơ chế chính sách, quy trình quy chuẩn của công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng, an toàn, mỹ quan công trình.