00:30 16/03/2013

Bên lề đại hội đồng cổ đông Western Bank

Minh Đức

Không nằm trong chương trình đại hội, nhưng một hoạt động bên lề lại có ý nghĩa khó đong đếm

Kết nối văn hóa giữa hai doanh nghiệp khi hợp nhất là một yêu cầu bên cạnh các mục đích, các yếu tố kỹ thuật.<br>
Kết nối văn hóa giữa hai doanh nghiệp khi hợp nhất là một yêu cầu bên cạnh các mục đích, các yếu tố kỹ thuật.<br>
Ngày 16/3, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2013. Một nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận là kế hoạch hợp nhất với Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC).

Có 5 nội dung chính của đại hội, gồm: báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 - 2013; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; việc hợp nhất ngân hàng và các vấn đề liên quan; các nội dung khác theo quy định của pháp luật và điều lệ ngân hàng.

Không nằm trong 5 nhóm nội dung trên, nhưng một hoạt động bên lề lại có giá trị khó đong đếm.

Dù kết quả thế nào, sau đại hội đông cổ đông, cuối ngày 16/3, cán bộ nhân viên Western Bank sẽ có cuộc giao lưu thể thao với chương trình của PVFC khu vực phía Nam mở rộng.

“Tối 16/3, dù là hai đơn vị khác nhau, có những đặc điểm khác nhau, song chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp của mỗi bên. Và chúng tôi sẽ có tiếng nói chung ở sự hòa đồng”, một cán bộ tín dụng của PVFC chi nhánh Cần Thơ nói.

Văn hóa doanh nghiệp, không thể hiện ở những con số lợi nhuận, nợ xấu, tỷ lệ sở hữu…, nhưng lại là một yếu tố quan trọng nếu Western Bank hợp nhất với PVFC. Giả sử sau hợp nhất, hai bên có thể khớp các yếu tố kỹ thuật như vốn, mạng lưới, cơ cấu nhận sự, công nghệ… Song, sự hòa đồng giữa cán bộ nhân viên giữa hai bên không có một khuôn, hay một công thức nào.

Buổi giao lưu trên sẽ là một gạch nối đầu tiên giữa văn hóa hai doanh nghiệp, cùng tìm tiếng nói chung. Nếu có được gạch nối đó, họ sẽ có thêm sức mạnh để cùng tháo gỡ những khó khăn trước mắt.

Bởi nếu hợp nhất, sẽ có những thử thách về vận hành hệ thống, về áp lực cạnh tranh ở một phạm vi thị trường lớn hơn trước đó của mỗi doanh nghiệp…