08:26 01/03/2016

Bí thư Hà Nội yêu cầu xử nghiêm người “né việc” khi gần bầu cử

Song Hà

Ông Hoàng Trung Hải chỉ đạo cán bộ các cấp, ngành Hà Nội phải đổi mới lề lối làm việc

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải tại hội nghị của Thành uỷ ngày 29/2.<br>
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải tại hội nghị của Thành uỷ ngày 29/2.<br>
“Khối lượng công việc Thủ đô tới đây là rất lớn và đầy thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền phải đổi mới lề lối làm việc theo hướng kiên quyết, hiệu quả và sáng tạo hơn”.

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần thứ 3, ngày 29/2.

Ông Hải nhấn mạnh, một trong những việc Hà Nội cần làm ngay là cải cách trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống chính quyền, nâng cao một bước về ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức và nhấn mạnh sự tự giác và gương mẫu chấp hành từ từng thành uỷ viên, phát huy tính công khai dân chủ trong Đảng đi đôi với ký luật kỷ cương.

Tuy nhiên, người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội cũng cho rằng, việc giải quyết các vấn đề cần có bước đi bài bản, phù hợp, quyết liệt nhưng không chủ quan nóng vội, cần nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất.

Đối với vấn đề kinh tế – xã hội, Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát các chỉ tiêu năm 2016, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt năm văn minh đô thị, tạo ra bước chuyển biến rõ nét về mỹ quan môi trường đô thị, nâng cao một bước nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành giao thông của người dân Hà Nội.

Liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Bí thư Hà Nội cho hay, Thành ủy đã tổ chức thành công việc giới thiệu nhân sự cán bộ chủ chốt tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Công tác giới thiệu nhân sự và bầu cử được đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương.

Để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, Bí thư Hà Nội lưu ý phải đẩy mạnh đấu tranh, bác bỏ thông tin sai trái của các thế lực chống phá; xử lý nghiêm trường hợp càng đến gần ngày bầu cử thì nể nang, né tránh, ngại khó, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu: “Cần khắc phục và xử lý nghiêm những trường hợp càng đến gần ngày bầu cử, thì nể nang, né tránh, ngại việc lớn, việc khó, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố”.