19:51 15/06/2011

Bị thu hồi đất nông nghiệp, được hỗ trợ đi nước ngoài lao động

Vũ Quỳnh

Lao động bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được Nhà nước hỗ trợ nếu có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo quyết  định về “cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp” do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo đó, người bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ được Nhà nước hỗ trợ đi xuất khẩu lao động.

Dự thảo quyết định nêu rõ, lao động sẽ được hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tạo việc làm trong nước và sẽ được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài nếu có nhu cầu.

Cụ thể, lao động được hỗ trợ 100% học phí học nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định, được hỗ trợ 100% chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, visa và lý lịch tư pháp.

Ngoài tiền ăn, tiền đi lại trong thời gian học để đi xuất khẩu lao động, người lao động còn được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chi trả các chi phí cần thiết như tiền vé máy bay, tiền môi giới, tiền dịch vụ….

Mức vay tối thiểu cho lao động thuộc diện này là 15 triệu đồng, tối đa bằng các khoản chi phí người lao động phải đóng góp theo quy định của từng thị trường.