21:28 14/03/2017

Bí thư Nguyễn Xuân Anh: “Đà Nẵng không nói một đằng làm một nẻo”

Nguyên Vũ

Dù đứng đầu hay không đứng đầu Đà Nẵng vẫn luôn cố gắng nỗ lực vì một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao đổi với báo chí bên lề lễ công bố báo cáo kết quả xếp hạng PCI
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao đổi với báo chí bên lề lễ công bố báo cáo kết quả xếp hạng PCI
12 năm xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thì Đà Nẵng 7 năm dẫn đầu và 4 năm gần đây liên tục giữ vững ngôi quán quân, nhưng Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chưa cảm thấy hài lòng.

Trao đổi với báo chí bên lề lễ công bố PCI sáng 14/3, ông Xuân Anh khẳng định dù đứng đầu hay không đứng đầu Đà Nẵng vẫn luôn cố gắng nỗ lực vì một môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Áp lực của Đà Nẵng khi liên tục dẫn đầu là gì, thưa ông?

Đà Nẵng nỗ lực cố gắng không vì vị trí dẫn đầu cả nước. Chúng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản nỗ lực hết sức mình. Sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của cấp ủy đảng, chính quyền Đà Nẵng.

Qua đánh giá, Đà Nẵng được ghi nhận là địa phương đứng đầu PCI. Nhưng dù đứng đầu hay không đứng đầu thì Đà Nẵng vẫn luôn phải nỗ lực.

Liên tục dẫn đầu PCI trong 4 năm qua, vậy dư địa cải cách của Đà Nẵng còn không thưa ông?

Trong thang điểm 100 của PCI, Đà Nẵng mới đạt 70 điểm, tức là dư địa cải cách còn rất nhiều. Chúng tôi không bằng lòng với kết quả Đà Nẵng đạt được trong những năm qua, mà phải cố gắng hơn nữa. Bởi điểm số vẫn chưa đạt so với kỳ vọng.

Không phải cứ dẫn đầu đã là tốt nhất.

Theo ông, những lĩnh vực nào Đà Nẵng cần cải cách hơn nữa?

Đó là cạnh tranh bình đẳng, là hỗ trợ doanh nghiệp, năng lực điều hành của chính quyền. Những lĩnh vực này chưa đạt điểm số cao.

Cạnh tranh bình đẳng thì phải công khai, minh bạch để các doanh nghiệp đến Đà Nẵng đều được đối xử bình đẳng như nhau. Chúng tôi cũng phải cải cách hơn nữa các dịch vụ hành chính, tiếp cận đất đai… để hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất. Phải làm sao để doanh nghiệp nhận thấy mình được hỗ trợ tối đa bằng các chính sách tốt.

7 lần quán quân, sẵn đà để tiến lên, có phải đó là nguyên nhân luôn giúp Đà Nẵng dẫn đầu?

Có năm Đà Nẵng đã đứng thứ 12 trong xếp hạng PCI. Bởi vậy, nếu có nền tảng mà không biết giữ thì cũng không có ý nghĩa gì. Các địa phương khác cũng nỗ lực, cố gắng vươn lên. Bản thân Đà Nẵng nếu không tiếp tục tiến lên thì sẽ bị vượt qua. Dẫn đầu một số năm không có nghĩa là dẫn đầu mãi mãi.

Thưa ông, gần đây tình trạng “trên nóng dưới lạnh” khi thực hiện những nghị quyết về phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ được nói đến khá nhiều, Đà Nẵng có xảy ra tình trạng này không?

Đà Nẵng nhận thức sâu sắc phải cải cách hơn nữa để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Không để xảy ra tình trạng trên nói một đàng dưới làm một nẻo. Hiện Đà Nẵng rất thống nhất trong mục tiêu và hành động.

Thủ tướng giao Đà Nẵng phải đạt 40.000 đến 50.000 doanh nghiệp vào năm 2020. Hiện Đà Nẵng đã có 19.000 doanh nghiệp. Chúng tôi còn phải cố gắng nhiều.

Trong thu hút đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng quan tâm đến yếu tố môi trường như thế nào thưa ông?

 Yếu tố môi trường được Đà Nẵng đặt lên hàng đầu. Đà Nẵng không đánh đổi môi trường trong thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá. Các lĩnh vực đầu tư ảnh hưởng đến môi trường không được chào đón tại Đà Nẵng.

Nhưng dư luận cho rằng có những nhà đầu tư Trung Quốc đang đầu tư vào Đà Nẵng và tiềm ẩn nguy cơ về môi trường?

 Chúng ta không phân biệt các nhà đầu tư, mọi nhà đầu tư đến Đà Nẵng đều được chào đón và kinh doanh, làm ăn theo đúng quy định pháp luật.

Vậy các nhà đầu tư Trung Quốc nhìn nhận yếu tố môi trường tại Đà Nẵng thế nào thưa ông?

Không có nhiều các nhà đầu tư Trung Quốc ở Đà Nẵng. Hiện có một nhà đầu tư lớn về khách sạn của Trung Quốc tại Đà Nẵng, tồn tại từ lâu và đang làm theo đúng quy định của pháp luật. Không có bất cứ nhà đầu tư nào được phép làm tổn hại môi trường của Đà Nẵng.

Tôi khẳng định lại: Đà Nẵng không đánh đổi môi trường bằng mọi giá trong thu hút đầu tư.