21:54 24/12/2019

Bình Phước có Chủ tịch tỉnh mới

Hà Vũ

Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước
Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, tại quyết định 1868/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

Bà Trần Tuệ Hiền sinh năm 1969, đã trải qua các vị trí công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thị ủy Đồng Xoài, Tỉnh ủy Bình Phước.

Năm 2015, bà Trần Tuệ Hiền được bầu giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước. Sau đó, bà Trần Tuệ Hiền được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại quyết định 1867/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Trăm, để nghỉ hưu theo chế độ.

Còn theo quyết định 1866/QĐ-TTg, Thủ tướng phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, để nghỉ hưu theo chế độ.