07:41 13/04/2016

Bộ Chính trị quyết định nhân sự 5 cơ quan Trung ương

Bảo Quyên

Bộ Chính trị ra quyết định về nhân sự lãnh đạo Đảng của một số cơ quan Trung ương

Chủ tịch Vietnam Airlines Phạm Viết Thanh tại buổi lễ nhận nhiệm vụ mới.<br>
Chủ tịch Vietnam Airlines Phạm Viết Thanh tại buổi lễ nhận nhiệm vụ mới.<br>
Bộ Chính trị vừa quyết định về nhân sự lãnh đạo Đảng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Kinh tế Trung ương.

Cụ thểm ngày 12/4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn đối với đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ định ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, làm Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chiều cùng ngày, tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị đã tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Đào Ngọc Dung thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng trong chiều 12/4, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ngày 11/4, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Bình giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.