11:33 04/10/2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo được nêu tên chưa gửi báo cáo kết quả đánh giá công chức

Hà Vũ

Cả báo cáo giữa năm 2019 và báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có tên trong danh sách chưa gửi tổng hợp số liệu báo cáo về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức 2018

Gần hết năm 2019 Bộ Giáo dục và đào tạo vẫn quyết không gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 để Bộ Nội vụ tổng hợp
Gần hết năm 2019 Bộ Giáo dục và đào tạo vẫn quyết không gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 để Bộ Nội vụ tổng hợp

Cả báo cáo giữa năm 2019 và báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đều có tên trong danh sách chưa gửi tổng hợp số liệu báo cáo về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Bộ Nội vụ vừa gửi báo cáo đến Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết về giám sát, chất vấn của Quốc hội.

Về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tính đến ngày 25/9/2019, Bộ Nội vụ đã nhận và tổng hợp số liệu báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 30 bộ, ban, ngành ở Trung ương và 61 địa phương.

Các cơ quan chưa gửi tổng hợp số liệu báo cáo gồm Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai địa phương gồm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Thái Bình.

Tại kỳ họp tháng 5/2019 của Quốc hội, trong một báo cáo về nội dung tương tự, Bộ Nội vụ cho biết  còn 14 bộ, ngành chưa gửi báo cáo, trong đó có Bộ Giáo dục và đào tạo.

Như vậy, gần hết năm 2019 Bộ Giáo dục và đào tạo vẫn quyết không gửi báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Kết quả tổng hợp các cơ quan đã báo cáo cho thấy, trong tổng số 469.035 công chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 132.573 người, chiếm tỷ lệ 28,27%.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 320.660 người, chiếm tỷ lệ 68,37%.

Không hoàn thành nhiệm vụ: 2.694 người, chiếm tỷ lệ 0,57%. Số công chức chưa được đánh giá 2.422 người, chiếm tỷ lệ 0.51%.

Đáng chú ý, có 10.686 công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, chiếm tỷ lệ 2,28%.

So với báo cáo gửi đến Quốc hội tại kỳ họp giữa năm nay của Quốc hội, con số công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, đã tăng gần gấp đôi (báo cáo cuối tháng 4/2019 có 6.732 người, chiếm 2,36%).

Nguyên nhân của sự tăng vọt này có thể là do kỳ họp giữa năm còn tận 14 bộ, ngành và nhiều địa phương chưa gửi báo cáo như đã nói ở trên.

Đối với viên chức  trong tổng số 1.659.979 người được đánh giá  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 457.550 người, chiếm tỷ lệ 27,56%.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.098.137 người, chiếm tỷ lệ 66,15%. Hoàn thành nhiệm vụ 97.043 người, chiếm tỷ lệ 5,85%.

Không hoàn thành nhiệm vụ: 6.240 người, chiếm tỷ lệ 0,37%. Số viên chức chưa được đánh giá: 1.009 người, chiếm tỷ lệ 0.07%.

Thu hồi nhiều quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng

Kết quả thanh tra kiểm tra cũng là nội dung được Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu tại báo cáo này.

Theo báo cáo, đối với những sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý nghiêm, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và các hình thức xử lý đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong công tác tổ chức, quản lý và sử dụng biên chế; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; thực hiện tinh giản biên chế chưa đúng tiến độ, tỷ lệ theo quy định; bổ nhiệm cấp phó vượt quá số lượng quy định.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý sai phạm thu hồi, hủy bỏ các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức không đúng quy định tại một số bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, 131 trường hợp bị miễn nhiệm, thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 176 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định tuyển dụng, tiếp nhận. 121 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định nâng ngạch, chức danh nghề nghiệp. 53 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức; 15 trường hợp bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc; 645 trường hợp rút kinh nghiệm và 896 trường hợp biện pháp xử lý khác.