11:45 24/11/2018

Bộ Giao thông: Hà Nội không nên quy định màu sơn cho taxi

KIỀU LINH

Hà Nội muốn sơn màu xe chung cho taxi gồm xanh, ghi, bạc trắng nhưng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị không quy định vậy vì phạm luật

Hà Nội muốn sơn màu xe chung cho taxi gồm xanh, ghi, bạc trắng nhưng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị không quy định vậy vì phạm luật.
Hà Nội muốn sơn màu xe chung cho taxi gồm xanh, ghi, bạc trắng nhưng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị không quy định vậy vì phạm luật.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị UBND Thành phố Hà Nội không quy định một màu sơn cho taxi. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật doanh nghiệp và luật đầu tư, việc quy định màu sơn xe taxi là không phù hợp.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội nên đưa ra các màu sơn để định hướng đơn vị taxi tự lựa chọn nhằm thuận lợi cho việc kinh doanh và quảng bá thương hiệu.

Bộ Giao thông Vận tải cũng cho rằng, UBND Thành phố Hà Nội không nên quy định quy hoạch số lượng xe taxi. Theo Luật Quy hoạch, nội dung này không còn phù hợp và không được phép quy hoạch số lượng xe taxi.

Đối với các nội dung về tổ chức và quản lý hoạt động của taxi, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã được quy định cụ thể tại nghị định và thông tư liên quan, Hà Nội không quy định, nhắc lại trong dự thảo quy chế.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội công bố dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự thảo quy định về màu sơn xe taxi gồm 3 màu chung: xanh, ghi, bạc trắng. Kẻ từ năm 2019 đến năm 2025 xe taxi thay mới, tăng thêm sẽ áp dụng màu sơn chung. Đến năm 2016, thống nhất áp dụng màu sơn chung đối với xe taxi hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự thảo cũng quy định, từ ngày 1/1/2019, các đơn vị taxi phải sử dụng phần mềm dùng chung của taxi Hà Nội. Dữ liệu phần mềm dùng chung của taxi Hà Nội được kết nối với hành khách, lái xe và đơn vị taxi thông qua các các thiết bị thông minh.

Với nội dung này, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ, khuyến khích việc các đơn vị taxi sử dụng chung phần mềm điều hành, kết nối với hành khách, tạo thuận lợi nhất cho người dân và đơn vị kinh doanh.