11:19 09/04/2009

Bỏ giấy phép làm con dấu đối với doanh nghiệp

Công Lý

Từ ngày 1/6/2009, các tổ chức kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư không cần giấy phép làm con dấu

Bỏ giấy phép nhưng cần đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.
Bỏ giấy phép nhưng cần đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu.

Theo đó, từ ngày 1/6/2009, các tổ chức kinh tế được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư không cần giấy phép làm con dấu, nhưng phải đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an trước khi sử dụng.

Những trường hợp bị thu hồi dấu cũng được mở rộng thêm như: các doanh nghiệp có quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc có các vi phạm theo quy định của pháp luật; con dấu bị mất được tìm thấy sau khi đã có thông báo mất...

Ngoài ra, các phòng công chứng Nhà nước sẽ không được sử dụng con dấu có hình Quốc huy như trước đây. Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quy định mẫu dấu cụ thể để sử dụng cho các phòng công chứng Nhà nước.

Quy định mới cũng rút ngắn thời hạn mà cơ quan chức năng đồng ý cho doanh nghiệp, tổ chức được làm con dấu từ 7 ngày xuống còn 2 ngày làm việc.