18:25 08/04/2021

Bộ máy Chính phủ sau khi được kiện toàn

Quang Trung

Ngày 8/4, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng và trưởng ngành, hoàn tất công tác nhân sự cho Chính phủ nhiệm kỳ mới...

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa 14 đã hoàn tất kiện toàn nhân sự bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 với việc bầu tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Lê Văn Thành, đồng thời phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng, trưởng ngành. Dưới đây là sơ đồ bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới đây là sơ đồ bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ máy Chính phủ sau khi được kiện toàn - Ảnh 1