19:53 30/12/2013

Bổ nhiệm 5 phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

Nhật Bình

Sẽ có hai phó trưởng ban Kinh tế Trung ương chuyên trách và ba phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm

Lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm hai phó trưởng ban Kinh tế Trung ương chuyên trách và ba phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm. <br>
Lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm hai phó trưởng ban Kinh tế Trung ương chuyên trách và ba phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm. <br>
Chiều 30/12, tại Hà Nội diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm hai phó trưởng ban Kinh tế Trung ương chuyên trách và ba phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm.

Cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương đối với ông Lê Vĩnh Tân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm đối với ông Nguyễn Công Nghiệp - Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Đặng Huy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và ông Lê Dương Quang - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Phát biểu tại lễ trao quyết định trên, GS.TS Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho biết, ngày 1/2/2012, Ban Kinh tế Trung ương bắt đầu nhận chuyển giao tổ chức, bộ máy, cán bộ từ Văn phòng Trung ương Đảng, tổng cộng hơn 30 người.

Sau gần 11 tháng đi vào hoạt động, tổ chức, bộ máy của Ban tiếp tục được xây dựng, củng cố và tăng cường. Chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trong Ban đã được kiện toàn cùng với việc bổ nhiệm, phân công, bố trí hợp lý cán bộ, công chức trong Ban.