18:08 17/07/2019

Bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

An An

Bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại Quyết định 889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Mai Thị Thu Vân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bà Mai Thị Thu Vân sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Nam.

Bà Mai Thị Thu Vân từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính; Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, ban lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đương nhiệm có 6 thành viên, bao gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng và 5 phó chủ nhiệm bao gồm ông Nguyễn Cao Lục, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, ông Nguyễn Xuân Thành, ông Nguyễn Duy Hưng và bà Mai Thị Thu Vân.