00:09 27/03/2013

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ

Ngô Trang

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 515/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 26/3.<br>
Quyết định số 515/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 26/3.<br>
Xét tờ trình của Văn phòng Chính phủ tại tờ trình số 1089/TTr-VPCP ngày 4/2/2013; Bộ Nội vụ tại tờ trình 33/TTr-BNV ngày 26/2/2013, ngày 26/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 515/QĐ-TTg bổ nhiệm thêm trợ lý cho Thủ tướng.

Theo đó, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Thư ký Thủ tướng Chính phủ kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập Văn phòng Chinh phủ, được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Thủ tướng Chính phủ. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 26/3.
 
Với quyết định này, hiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có 3 trợ lý, gồm các ông: Bùi Quốc Bảo, Bùi Huy Hùng và ông Nguyễn Sỹ Hiệp.

Theo website của Văn phòng Chính phủ, hiện Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 1 trợ lý và 2 thư ký; Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có 1 trợ lý và 1 thư ký; Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải có 2 trợ lý; Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh có 2 thư ký.