07:29 27/06/2015

Bổ sung 200 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Bảo Quyên

Khoản kinh phí 200 tỷ đồng bổ sung không nằm trong số 1.900 tỷ hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo đã phê duyệt trước đó

Mức hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo theo Quyết định 28/2014 ngày 16/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ là 49.000 đồng/hộ/tháng.
Mức hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo theo Quyết định 28/2014 ngày 16/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ là 49.000 đồng/hộ/tháng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định bổ sung kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.
 

Theo đó, Chính phủ quyết định bổ sung 200 tỷ đồng kinh phí năm 2015, ngoài 1.900 tỷ đồng đã bố trí dự toán ngân sách Trung ương năm 2015, cho các địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và triển khai việc bổ sung kinh phí cho các địa phương.

Theo quyết định số 28/2014, cơ cấu biểu giá bán lẻ tiền điện, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Cụ thể, từ ngày 16/3/2015, mức hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 28/2014 của Thủ tướng quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện là 49.000 đồng/hộ/tháng. Khi mức giá điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành thay đổi, mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng tương đương tiền sử dụng 30kWh/hộ/tháng sẽ thay đổi tương ứng.

Hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện thuộc diện trên là hộ đáp ứng được một trong 3 tiêu chí: Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới;  Hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới; Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Liên quan đến hỗ trợ tiền điện, trong một quyết định khác, Thủ tướng đã đồng ý tạm cấp 72,6 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách Trung ương năm 2015 cho 5 tỉnh là Quảng Trị, Bình Thuận, Kiên Giang, Quảng Nam và Bình Định để thực hiện chính sách bù lỗ giá điện, duy trì hoạt động của các bể nước, máy lọc nước biển tại các đảo và trợ giá cho các tàu chở nước ngọt, nhu yếu phẩm ra các huyện đảo, xã đảo.