14:32 31/10/2014

Những hộ gia đình nào sẽ được hỗ trợ tiền điện?

Song Hà

Thủ tướng quy định cụ thể tiêu chí các hộ gia đình được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng

Việc hỗ trợ tiền điện sẽ được áp dụng từ thời điểm 1/6/2014.<br>
Việc hỗ trợ tiền điện sẽ được áp dụng từ thời điểm 1/6/2014.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện.

Theo đó, từ 15/12/2014, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện thuộc phải là hộ đáp ứng được một trong 3 tiêu chí sau:

Thứ nhất là hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng không thuộc diện hộ nghèo theo quy định của pháp luật và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 KWh ở vùng có điện lưới.

Thứ hai là hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật sống ở vùng chưa có điện lưới.

Thứ ba là hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới.

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ, trường hợp hộ có nhiều thành viên hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc thuộc diện được hỗ trợ tiền điện theo các chính sách khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ tiền điện cao nhất.

Hộ chính sách xã hội theo quy định trên được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện từ ngày 1/6/2014, thời điểm Quyết định số 28/2014 của Thủ tướng có hiệu lực.

Trước đó, hồi tháng 4/2014, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định số 28/201, quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ tiền điện, hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.