22:44 25/09/2019

Bổ sung vốn kịp thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nguyên Vũ

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang triển khai, đặc biệt là Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang triển khai, đặc biệt là Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các thành viên tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang triển khai.

Theo Phó thủ tướng, thời gian vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của ngành. Việc triển khai các dự án quan trọng quốc gia được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật như: đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành; hoàn thiện các thủ tục để tiến tới khởi công một số gói thầu triển khai trước tại 2 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông (Cam Lộ - La Sơn và Cao Bồ - Mai Sơn); công tác giải phóng mặt bằng và thiết kế kỹ thuật, dự toán tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt...

Tuy nhiên, nhìn chung các công trình giao thông đang chậm tiến độ, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia. Điều này đã ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; chậm giải ngân vốn đầu tư công có nguy cơ phải điều chuyển vốn, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giao thông vận tải.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các thành viên tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã và đang triển khai, đặc biệt là Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Phó thủ tướng cũng nêu rõ yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, về thể chế và công tác chỉ đạo, điều hành cần chủ động đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tập trung nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia dự án, tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ một số quy định cho phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Công tác bố trí vốn, cần phải chủ động báo cáo và đề xuất Thủ tướng, Chính phủ để có chỉ đạo bổ sung nguồn vốn kịp thời cho dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện đề ra.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cụ thể đối với từng dự án.

Bộ Giao thông Vận tải và các thành viên Ban Chỉ đạo  được yêu cầu khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện số 1042/CĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Trong đó, tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân cho các dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để hoàn thành theo đúng kế hoạch vốn được giao.

Đặc biệt đối với các dự án ODA, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan để kịp thời bổ sung nguồn vốn đối ứng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng  nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân của dự án.

Về cơ chế thu hút vốn đầu tư, Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án công trình giao thông, đặc biệt là các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đầu tư theo hình thức PPP, dự án đường sắt tốc độ cao, các dự án sân bay.