12:37 01/03/2012

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước “bắt tay” hoạch định chính sách

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã ký quy chế về phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa hai bên, hôm 29/2

Lễ ký phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng Nhà nước.
Lễ ký phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã ký quy chế về phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa hai bên, hôm 29/2.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây, hai cơ quan điều hành chính sách tài chính và tiền tệ cùng “bắt tay” nhau để đưa ra một bản quy chế phối hợp cụ thể như vậy.

Quy chế đó được xây dựng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của hai bên, với tinh thần chủ động phối hợp công tác, phát huy vai trò, trách nhiệm của các bên đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch.

Nội dung hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp xây dựng và điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, trong đó tập trung vào xây dựng và điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ.

Nhiều nội dung cụ thể khác cũng được đề cập đến như quản lý ngân quỹ của Chính phủ và phát triển hệ thống thanh toán; quản lý nợ quốc gia và quản lý vốn ODA; phối hợp trong việc phát triển và thanh tra, giám sát thị trường tài chính về xây dựng chế độ, chính sách và phát triển, quản lý, giám sát thị trường.

Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường phối hợp trong việc quản lý thuế, hải quan, trong đó hai cơ quan sẽ chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin trong việc xây dựng và ban hành các chính sách, biện pháp và thực hiện công tác quản lý, giám sát liên quan đến thu thuế, hải quan qua hệ thống ngân hàng; hoạt động xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý và công tác phòng chống buôn lậu, rửa tiền.

Bên cạnh đó, hai cơ quan này cũng sẽ phối hợp trong lĩnh vực hợp tác quốc tế thông qua việc chia sẻ thông tin và thống nhất quan điểm khi tham gia các diễn đàn, sáng kiến hợp tác song phương và đa phương về tài chính, tiền tệ và phối hợp trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với nhu cầu của hai bên.

Để thực hiện quy chế, hai bên thống nhất thành lập ban công tác liên bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước do một thứ trưởng Bộ Tài chính và một phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước làm đồng trưởng ban, thống nhất điều hành hoạt động của ban và trách nhiệm chỉ đạo, điều hành các đơn vị, cá nhân liên quan.