16:51 28/05/2014

Bộ Tài chính yêu cầu giữ ổn định giá bán xăng, dầu

Thủy Diệu

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Mức giá bán hiện hành đang thấp hơn giá cơ sở.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Mức giá bán hiện hành đang thấp hơn giá cơ sở.</span>
Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, hiện giá bán xăng đang thấp hơn giá cơ sở 228 đồng/lít, tượng tự với giá dầu diesel (-87 đồng/lít), dầu hỏa (-52 đồng/lít), dầu madút (162 đồng/kg).

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Đồng thời tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với xăng là 200 đồng/lít như hiện hành. Tuy nhiên Bộ cho phép giảm sử dụng Quỹ bình ổn giá 90 đồng/lít dầu diesel xuống còn 90 đồng/lít, giảm sử dụng Quỹ bình ổn giá 100 đồng/lít, từ 160 đồng/lít xuống còn 60 đồng/lít, và sử dụng Quỹ Bình ổn giá 160 đồng/kg, từ 0 đồng/kg lên 160 đồng/kg.

Về thời điểm áp Quỹ bình ổn giá là từ 14 h ngày 28/5/2014.