19:37 29/09/2013

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói về điều hành giá xăng, sữa

P.V

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về điều hành giá các mặt hàng thiết yếu

Trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời hôm 29/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu và giá sữa - Nguồn: VGP.<br>
Trong chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời hôm 29/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời về điều hành giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu và giá sữa - Nguồn: VGP.<br>